دولت مردان چگونه می توانند پاسخ گوی این همه انسان خواهان تعقیر باشند؟
الف.ایثار [ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ ]

چشم های تو
در سکوت
وخیره گی بلندشان
در سردی صورت سردت
چه می خواهند بگویند
وچه را می خواهند بخوانند
فریاد را ؟
گریه را یا بغض را ؟
من می بندم چشم هایم را
تا شاهد فرو ریختن تو و بغض تو و اشک تو
نباشم
تا شاهد فرو ریختن تو و ما نباشم
ببند تو هم چشمهایت را
شاید در خواب
پزواک فریادمان را بشنویم و به بغض بگوییم
ما آزادیم
...


امیر [ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ ]

آقا متشکریم!


بانوی غم [ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ]

جوابی نخواهند داد
به خیانتی که کردند می خندند و بیرق ایرانمان را چهار سال دیگر آلوده می کنند
باشد باران محبتی که گویی نخواهد بارید
*
در انتظار سحر بودم اما
خورشید را دزدیده اند


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
231982